PSSM.eu

PSSM geeft een gecompliceerd scala en symptomen en zorgt voor veel pijn en lijden bij de paarden. Aangezien het gaat om een erfelijke aandoening, kan door selectief fokken voorkomen worden dat het wordt doorgegeven. Men heeft wel sterke vermoedens welke bloedlijnen PSSM dragen en er zijn anwijzingen dat het in bepaalde bloedlijnen meer voorkomt dan in andere. De PSSM genen zijn al oude genen en wijd verspreid over vele rassen en vele lijnen. Het is dus altijd verstandig alle fokmerries en dekhengsten te testen op PSSM. Dieren die PSSM hebben, kunnen dan uitgesloten worden van de fokkerij. De allerbeste manier om PSSM te voorkomen bij paarden, is tenslotte door niet te fokken met paarden die het hebben! Ook is het zeker verstandig paarden te testen waarbij men één of meer van de PSSM symptomen herkent.  

TESTEN OP PSSM TYPE 1

Een test op PSSM type 1 kan al voor $40 worden gedaan bij Animal Genetics in Florida. Hiervoor moet je een klein plukje manen of staartharen trekken en deze opsturen tezamen met een aanvraagformulier. Zie www.horsetesting.com/pssm.htm
Ook kun je ervoor kiezen een 5-panel test te laten doen, dan wordt er naast PSSM ook getest op HYPP, Herda, MH en GBED. De kosten hiervan zijn $95, zie http://www.animalgenetics.us/Equine/Genetic_Disease/Index.asp

Andere opties zijn het Equine Neuromuscular and Genetics Diagnostic Laboratory van de University of Minnesota, het laboratorium van UC Davis (University of California-Davis), Etalon (Del Mar, Californië), Laboklin in Duitsland en in Nederland www.laboklin.nl het Dr. Van Haeringen Laboratorium te Wageningen. Zie www.vhlgenetics.com.

TESTEN OP PSSM TYPE 2
 

Tot voor kort was het alleen mogelijk om door middel van een spierbiopt vast te stellen of een paard PSSM type 2 heeft. Deze mogelijkheid is nog altijd de enige wetenschappelijk bewezen diagnostische test, maar men dient er rekening mee te houden dat de uitslag van de test een beeld geeft van de toestand in de spier op dat moment. Het is, met andere woorden, een momentopname. Komt een biopt dus negatief terug, dan wil dit niet per definitie zeggen dat een paard geen PSSM type 2 / MFM heeft.

 

Het Amerikaanse bedrijf EquiSeq heeft inmiddels verschillende genen gevonden die verantwoordelijk zijn voor PSSM type 2. Zij noemen deze voorlopig P2, P3, P4 en Px. Zij zijn op dit moment hun onderzoeksresultaten aan het voorbereiden voor publicatie, maar bieden al wel de PSSM type 2 test aan als panel test. Zie www.equiseq.com  . Voorheen was het voor paardeneigenaren buiten Europa slechts mogelijk om een bloedmonstertje in te sturen, maar sinds 1 augustus 2018 is de PSSM type 2 / MFM panel test voor P2, P3, P4 en Px met een haarmonster beschikbaar in Europa via www.centerforanimalgenetics.com/ !

 

Bronnen:

https://cvm.msu.edu/research/faculty-research/valberg-laboratory/type-1-polysaccharide-storage-myopathy